Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Naziv aktivnosti: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Katja Temnik je za vzpostavitev kmetije in  za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejela sredstva  iz  naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

POVZETEK:

Katja je leta 2016 kupila kmetijo. Že od rojstva živi na manjši domači kmetiji in ima pridobljene zadostne delovne izkušnje. Po izobrazbi je magistrica znanosti in ima pridobljen certifikat o NPK zeliščar/zeliščarska. Od junija 2017  pa je zavarovana iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.

Prvi mejnik bo vzpostavitev knjigovodstva.

Kmetija je manjša, pridelava pa intenzivna in zahteva veliko ročnega dela. Za strojna dela pa najema usluge. Odločila se je, da bo izpolnila sledeče razvoje cilje:

1.1 povečanje obsega proizvodnih kapacitet glede na vstopne kapacitete št. ha. Preorala bo 1 ha travnika, kar predstavlja več kot 5% povečanje.

1.6 povečanje in posodobitev proizvodnih kapacitet po vrstah objektov v rastlinski pridelavi – zgradila bo nov objekt za skladiščenje kmetijskih proizvodov v velikost 120 m2

5.3 povečanje vrst tržnih proizvodov –  ko bo preorala travnik, bo sadila batato, pa tudi svetlobni koren, prav tako bodo v rodnost prešli lešniki. Prihodek novega proizvoda bo vsaj 500 EUR/leto.

5.4 nakup IKT, ki je pri upravljanju kmetije danes nujno potrebna.

6.9 nakup mehanizacije za kmetovanje na strmih terenih – kupila bo oprtno kosilnico.

10.2 udeležila se bo izobraževanj, povezanih z dejavnostjo, v obsegu najmanj 50 ur.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Kmetija je usmerjena v ekološko – biodinamično pridelavo. Prideluje zelenjavo in zelišča, pa nekaj malega sadja.  Opravlja tudi dopolnilno dejavnost predelave sadja in zelišč.

Namerava zgraditi nov objekt za skladiščenje kmetijskih pridelkov, saditi nove sorte zelenjave, kupiti oprtno kosilnico in računalnik. Redno se bo udeleževala tudi usposabljanj s področja dejavnosti kmetije.

CILJI:

Na kmetiji imajo naslednje cilje:

 • gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

 • Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji.
 • Višji prihodek in dohodek na kmetiji.


Naziv aktivnosti: Postavitev ekstenzivnega sadovnjaka in nasada zelišč trajnic

POVZETEK:

Katja si je s prevzemom mamine kmetije in nato še nakupom kmetije zadala, da bo nadaljevala tradicijo pridelave in predelave zelenjave in zelišč, ki jo je opravljala že njena mama.

Zasadila je nov nasad lešnikov, sedaj bo zaradi povpraševanja po starih sortah jabolk zasadila še travniški sadovnjak in trajna zelišča.

Za zasaditev travniškega sadovnjaka s starimi sortami jablan se je odločila zaradi večjega povpraševanja po starih sortah jabolk, za zasaditev nasada trajnih zelišč pa zaradi povečanega povpraševanja po slovenskih ekoloških zeliščih in predvsem čajih iz njih.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

 • priprava tal, nakup sadik in postavitev travniškega sadovnjaka na 0,37 ha. Posajane bodo stare sorte jablan, skupaj 55 sadik, od tega je 34 sadik zavarovanih sort (61%) in 32 sadik odpornih sort (58%);
 • priprava tal in zasaditev nasada zelišč trajnic na 0,44 ha,
 • priprava tal in zasaditev še 0,87 ha nasada zelišč trajnic,
 • uveljavljanje dela nakupa kmetijskega zemljišča, ki ga je kupila leta 2016 v vrednosti 10% upravičene vrednosti naložbe na tem zemljišču (nasad jablan in 2 faza nasada zelišč).

CILJI:

 • povečanje nasada zelišč,
 • povečanje travniškega sadovnjaka s sajenjem starih, odpornih sort jablan.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

 • popestritev ponudbe kmetije z novimi pridelki in izdelki iz njih,
 • povečanje tržne proizvodnje,
 • s ponudbo zelenjave, sadja, zelišč in izdelkov iz njih zagotoviti zadosten prihodek na kmetiji

Naziv aktivnosti: Nakup opreme za predelavo in trženje zelišč

POVZETEK:

Zaradi povečanega povpraševanja po slovenskih ekoloških zeliščih in predvsem čajih iz njih se je Katja odločila, da bo na kmetiji, ki jo je kupila, zasadila predvsem zelišča. Že sedaj prideluje in pridela nekaj manj kot 3 t svežih zelišč, a večino dela opravijo ročno. Povečana pridelava, skupaj 1,31 ha in letna pridelava preko 10 t svežih zelišč  pa bo zahtevala bolj profesionalen pristop k rezanju, sušenju in pakiranju zelišč. V ta namen bo investirala v nakup oprem za predelavo, sušenje in pakiranje zelišč.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Nakup opreme za predelavo, sušenje in pakiranje zelišč: stroj za rezanje zelišč, stroj za smukanje zelišč, kontejnerska sušilnica za zelišča, kladivni mlin za zelišča in čaje, stroj dozator za pakiranje čajev in suhih zelišč z varilnikom vrečk in trgovinska tehtnica.

CILJI:

 • zmanjšanje ročnega dela in s tem večja učinkovitost,
 • povečanje kapacitet za predelavo in pakiranje zelišč.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

s ponudbo zelišč in izdelkov iz njih zagotoviti zadosten prihodek.

Pomembne povezave:


Naša kmetija sodeluje kot partner v pilotskem projektu:

INOVATIVNE PRAKSE IN PROIZVODI SONARAVNEGA PRIDELOVANJA NA MALIH KMETIJAH V ČASU PODNEBNIH SPREMEMB (EKOMALE)

Več o projektu na: http://www.ihps.si/pilotni-projekt-ekomale/

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani.. Preberi več ...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close